Email ile takip et.

21 Şubat 2012 Salı

Zeynep Hanım Konağı


Zeynep Hanım Konağı

Şu anki İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin yerinde bir zamanlar yükselmiş güzel konak.

Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarından Yusuf Kâmil Paşa ve eşi Zeynep Hanım'ındır. Zaten ismini de Zeynep Hanım'dan almaktadır. 19. yüzyıl sonlarında yapılmış, hayırsever Kamil Paşa ve eşi Zeynep Hanım tarafından 1903-1909 arasında İstanbul’un ilk Müslüman yetimhanelerinden birisi ve sanat okulu olan Darü'l-Hayr-ı Ali'ye tahsis edilmiştir. 1909'da Darü'l-Hayr-ı Ali lağvedilince konak, imparatorluğun Avrupa tarzındaki ilk yükseköğrenim kurumu olan ve o yıl eğitim programı yeniden düzenlenen Darülfünuna tahsis edilmiştir.

Darülfünun, Cumhuriyet devrinde 1933 üniversite reformu ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürüldüğünde kurulan Fen Fakültesi, eğitime konakta devam etti. 1935 yılında içinde rasathane açıldı. Bina, 28 Şubat 1942’de çıkan yangında yandı ve tamamen yıkıldı. Yangından sonra konağın yerine Sedat Hakkı Eldem ve Emin Onat tarafından yeni ve bugüne kadar gelen mevcut bina yapıldı.

Konak, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen "İstanbul Üniversitesi'nin Tarihi Binalarının Gravürle Belgelenmesi" projesinin bir ayağı olarak Ressam Cemal Akyıldız tarafından resmedilmiştir.

Üsküdar Karacaahmet civarındaki Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi de adını, Kamil Paşa ve eşi Zeynep Hanım'ın birleşiminden almaktadır. Hayırsever olmak ve ismini bu şekilde yaşatmak ne kadar güzel bir şey.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder